Close

Juže Kotnik ml. je za vzpostavitev kmetije in za zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejel sredstva iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020. Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)
POVZETEK: Jože Kotnik ml. je pridobil finančno pomoč iz naslova podukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«. Zavezal se je, da bo na prevzeti kmetiji opravljala kmetijsko dejavnost v skladu z načrtovanimi cilji do konca leta 2022. Na kmetiji bo povečal obseg proizvodnih kapacitet, povečal konkurenčnost prevzete kmetije, uvedl inovacije in z naložbami v osnovna sredstva na kmetiji prispeval k pozitivnim vplivom kmetijstva na okolje. Mladi prevzemnik se bo na kmetiji tudi zaposlila ter za primarno kmetijsko proizvodnjo vzpostavil knjigovodstvo na svoje ime.
GLAVNE DEJAVNOSTI: Kmetija, ki jo je prevzel Jože, je v osnovi usmerjena v čebelarstvo in pridobivanje čebelarstih pridelkov ter ovčjerejo. Na kmetiji imajo dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti: predelava medu, cvetnega prahu, matičnega mlečka, propolisa, in voska; predelava zelišč, proizvodnja eteričnih olj in peka peciva in slaščic na tradicionalni način. Z naložbami v osnovna sredstva bo povečal proizvodne kapacitete po vrstah objektov in skupno čebelarstvu.
CILJI: Na kmetiji imajo naslednje cilje: – gospodarski razvoj kmetije: povečati obseg proizvodnje in povečati konkurenčnost kmetijskega gospodarstva; – z gospodarjenjem na kmetiji prispevati k doseganju horizontalnih ciljev: inovacije in varstvo okolja.
PRIČAKOVANI REZULTATI: – Povečan obseg in raznovrstnost pridelave na kmetiji. – Višji prihodek in dohodek na kmetiji.